Om Kooperativa veckan

 

Plan för 2023 års kooperativa vecka

I år startar vi upp firandet av Kooperativa veckan i lite mindre skala, med en gemensam digital kommunikationsinsats, ett digitalt kit till oss alla kooperatörer. Visuellt har insatsen sitt eget grafiska utseende och utgår inte från något företags eller organisations grafiska profil. Det möjliggör att vi alla kooperativ gemensamt kan tillsammans-äga insatsen.

 

 

Vision och utveckling

– Tillsammans ska vi synliggöra och stärka den kooperativa gemenskapen

Vår vision är att alla kooperativ både små och stora tillsammans ska uppmärksamma och fira den Kooperativa veckan. Tänk om den Kooperativa veckan skulle kunna bli lika uppmärksammad som Internationella kvinnodagen eller Pride? Det är det vi siktar på!

För att nå dit tänker vi oss att utvecklingen av den kooperativa veckan sker stegvis. År 1, 2023, lägger vi fokus på det digitala kittet. År 2, 2024, startar vi upp arbetet i god tid med en bra grund och underlag från första årets insats.

 

 

Varför ska vi göra detta?

Det finns flera syften med att göra en gemensam nationell insats runt den Kooperativa veckan:

  • Att visa på kooperationens styrka och storlek i Sverige.
  • Att skapa intern stolthet, att vi som kooperativ kan vara stolta tillsammans och vara en del av något större.
  • Främja gemenskapen mellan kooperativ. Vi visar att vi är stolta tillsammans och lyfter varandra, stora som små.
  • Att medlemmar och personal på kooperativen är med och firar och känner stolthet.
  • Att synliggöra den kooperativa företagsformen och visa på den stora variationsrikedom
    av kooperativ som finns i Sverige. Helt enkelt att utbilda och skapa bättre förutsättningar
    genom att synliggöra!

 

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT KOOPERATIVA FÖRETAG FINNS?
Kooperativa företag utgör en viktig del i en hållbar, jämlik och demokratisk samhällsutveckling. Genom dem får fler möjlighet att genom entreprenörskapet utöva och praktisera demokrati och delaktighet. I förlängningen stärker det gemenskapen och samhället i stort. Kooperativa företag vilar på de internationellt antagna kooperativa principerna som bygger på bland annat jämlikhet, samarbete, hållbarhet och delaktighet. Med fler och starkare kooperativa företag får vi alla bättre förutsättningar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Kort och gott, en affärsmodell för att förbättra världen!

 

Initiativtagare för firandet är den kooperativa kommunikationsbyrån Geektown i Luleå i samarbete med Coompanion och Svensk Kooperation. Om ni har någon fråga kring det digitala kittet är det bara att höra av er till oss på Geektown.